The Reviewer of the Month for April 2024: Masaru Tanaka, MD, PhD

Unveiling the Insights: Masaru Tanaka, MD, PhD

The Reviewer of the Month for April 2024: Masaru Tanaka, MD, PhD
The Reviewer of the Month for April 2024: Masaru Tanaka, MD, PhD

Insights from Masaru Tanaka, MD, PhD: Enhancing Scientific Excellence Through Peer Review

Peer review is crucial in the scientific publishing process, ensuring research papers meet high standards of quality and accuracy. Moreover, each month, the BiomolBiomed Editorial team recognizes a reviewer who has provided exceptional feedback on the manuscripts they have reviewed.

This month, we are pleased to announce that Masaru Tanaka, MD, PhD, has received the Reviewer of the Month Award. Dr. Masaru Tanaka is a Senior Research Fellow at the HUN-REN-SZTE Neuroscience Research Group, Hungarian Research Network, University of Szeged, Danube Neuroscience Research Laboratory, Hungary. Furthermore, his review was exceptionally high-quality, providing valuable feedback that helped authors enhance the clarity and rigor of their research.

Following this, we sat down with Dr. Tanaka to learn about his peer review approach and his views on the publishing industry. Here are some highlights from our conversation:

Dr. Tanaka, could you please tell us more about your research interests and your thoughts on recent advances or current issues in your field?

Dr. Tanaka: My primary research interests are depression, anxiety, dementia, pain, comorbidities, and translational research on neurological and psychiatric disorders. Notably, current issues in this field include the complexity and heterogeneity of these disorders, the lack of biomarkers, and effective treatments. These disorders place a high burden and cost on individuals and society. Moreover, the ethical and social implications are significant. To address these challenges, we need more interdisciplinary and collaborative research. Additionally, increased public awareness and education are crucial to improving the quality of life for those affected.

How do you manage to balance your time between reviewing manuscripts and your own research projects? What are the most important qualities that a good reviewer should possess?

Dr. Tanaka: Balancing reviewing manuscripts and advancing my own research is a daunting challenge. Interestingly, I see reviewing manuscripts as an essential task for researchers. It enhances their proficiency in manuscript writing and guides the scientific community toward future research. In my opinion, engaging in this pro bono endeavor is a fundamental obligation for researchers.

Could you identify some common mistakes that authors make in their submissions, and how can they be avoided?

Dr. Tanaka: A frequent issue is the inadequate construction of manuscript structures. Specifically, every section should clearly include its fundamental components: overall and specific backgrounds, current issues, and objectives in the introduction. Furthermore, the methods section should detail study design and methodology. Additionally, the results should be contextualized within the broader context. Moreover, the discussion should include arguments, and the conclusion should feature the authors’ thoughtful, comprehensive analyses as experts. Attention to these elements is crucial in manuscript writing.

Finally, we are thrilled to honor Dr. Tanaka as our Reviewer of the Month and are grateful for his contributions to the scientific community. We hope that his example will inspire other reviewers to strive for excellence in their work and will encourage everyone to value the peer review process as an essential part of the scientific publishing ecosystem.

The translation of the preceding English text in Hungarian:

A társadalmi véleményezés nélkülözhetetlen része a tudományos publikálási folyamatnak. Ennek következtében ez segít biztosítani, hogy a kutatási cikkek magas minőségűek és pontosak legyenek. Minden hónapban a BiomolBiomed szerkesztői csapata kiemeli azt a véleményezőt, aki alapos és építő jellegű visszajelzést adott.

Ennek eredményeként örömmel jelentjük be, hogy Masaru Tanaka, MD, PhD, megkapta a Hónap Recenzense díjat. Kiemelkedően, Dr. Tanaka a HUN-REN-SZTE Neurológiai Kutatócsoport, a Magyar Kutatási Hálózat, Szegedi Tudományegyetem, Dunaújvárosi Neurológiai Kutató Laboratóriumának vezető kutatója. Részleteiben, az áttekintése kivételesen magas színvonalú volt, értékes visszajelzést nyújtva, amely segítette az írókat kutatásuk világosságának és szigorának fokozásában.

Ezután leültünk Dr. Tanakával, hogy megismerjük a peer review megközelítését és véleményét a kiadási iparról. Íme néhány kiemelkedő pont a beszélgetésünkből:

Dr. Tanaka, kérhetnénk Önt, hogy meséljen nekünk többet kutatási érdeklődéséről és véleményéről a legújabb fejleményekről vagy aktuális problémákról a területén?

Dr. Tanaka: Fő kutatási érdeklődési területem a depresszió, szorongás, demencia, fájdalom, komorbiditások és a neurológiai és pszichiátriai rendellenességek transzlációs kutatása. Továbbá, jelenlegi problémák ezen a területen magukban foglalják ezeknek a rendellenességeknek a komplexitását és heterogenitását, a biomarkerek hiányát és hatékony kezeléseket. Fontos megjegyezni, hogy ezek a rendellenességek nagy terhet és költséget jelentenek az egyének és a társadalom számára. Emellett az etikai és társadalmi következmények jelentősek. Ezeknek a kihívásoknak a kezeléséhez több interdiszciplináris és együttműködő kutatásra van szükségünk. Ezenkívül növekvő közvélemény- és oktatási ismeretekre van szükségünk annak érdekében, hogy javítsuk az érintettek életminőségét.

Hogyan sikerül egyensúlyt tartani az ön által áttekintett kéziratok és saját kutatási projektek között? Milyenek a jó recenzenstulajdonságok?

Dr. Tanaka: A kéziratok áttekintése és saját kutatásom előmozdítása közötti egyensúlyozás kihívást jelent. Érdekes módon a kéziratok áttekintését létfontosságúnak tartom a kutatók számára. Fontos, hogy ez javítja képességüket a kéziratírásban és irányítja a tudományos közösséget a jövőbeli kutatások felé. Véleményem szerint ez a pro bono tevékenység alapvető kötelesség a kutatók számára.

Az ön szerint milyen gyakori hibákat követnek el az írók a beküldéseikben, és hogyan lehet ezeket elkerülni?

Dr. Tanaka: Gyakori probléma az írók által létrehozott kézirat-struktúrák elégtelen kialakítása. Konkrétan minden résznek egyértelműen tartalmaznia kell az alapvető összetevőket: általános és specifikus háttér, jelenlegi problémák és célok az introdukcióban. A módszerek résznek részletesen le kell írnia a tanulmánytervezést és a módszertant. Az eredményeket tágabb kontextusba kell helyezni. A vita tartalmazza az érveket, és a következtetésben az írók gondos, átfogó elemzéseit kell tartalmaznia szakértőként. Ezekre az elemekre való figyelem kritikus fontosságú a kéziratírásban.

Végül örömmel tüntetjük fel Dr. Tanakát hónap recenzenseként és hálásak vagyunk a tudományos közösségbe tett hozzájárulásaiért. Reméljük, hogy példája más recenzenst is arra ösztönözni fogja, hogy törekedjenek az kiválóságra munkájukban. Arra buzdítunk mindenkit, hogy értékelje a peer review folyamatot mint a tudományos ki.

Editor: Merima Hodzic

Be the first to comment

Leave a Reply