What is wrong with the mandatory vaccination program?

The Editorial by Arapovic et al. discusses the current (year 2019) outbreak of the measles epidemic in Bosnia and Herzegovina. Here is what the authors said about their findings.

Measles is a highly contagious and communicable viral disease. There were two major epidemics (1997-1999 and 2014-2015) in Bosnia and Herzegovina (BH) after the war with over 10,000 patients recorded. In the first four months of 2019 more than 700 measles cases were registered in Federation of BH (F BH) as compared to only 40 cases in the last two years altogether (2017 and 2018). It has been shown by numerous studies that vaccination is by far the best prophylactic procedure that could eradicate measles if the vaccination coverage reaches 95%. Although the mandatory vaccination programme in F BH has been adopted according to World Health Organization (WHO) recommendations in the last decades, we are now facing deterioration in vaccination coverage, leading to the measles epidemic. In the last few years all the blame has been mostly directed to anti-vaccination movements but it looks like they are not the only ones to blame.

We addressed this issue from the evidence-based point of view with regards to a significant number of measles cases mostly recorded in Sarajevo Canton (SC) where the major transmission rate has been observed. In the first four months of 2019, out of 570 measles cases in SC, 527 (92.5%) patients were unvaccinated, 14 (2.5%) of them partially vaccinated, 3 (0.5%) fully vaccinated and in those 26 (4.5%) vaccination status was unknown. Out of 96 (16.8%) hospitalized cases 62 (64.6%) were up to 6 years of age, with one death case of seven months old infant.

The general issue for public health institutions in F BH is to find out who or what is the weakest link and where this vaccination programme chain breaks. We thoroughly analyzed this complex issue in our report and discussed possible origins of all these problems. Is the law being obeyed? Is there a lack of education among healthcare workers? Were public health efforts to highlight the importance of vaccination programme coordinated? Is there a lack of basic knowledge about vaccination among the population in F BH? Could fake information obtained from different media, anti-vaccination movements gaining momentum and government’s lukewarm response to this rapidly growing problem be the reason for measles epidemics in F BH?

It is obvious that measles epidemics appear generally every three to five years after accumulating a significant number of unvaccinated population, mostly young children. This imitates pre-vaccinal era measles epidemic in Europe. Therefore, it is imperative to clarify every stakeholder in the vaccination process and prevent the next possible outbreak of measles. Based on current data, the measles epidemic has started and is still ongoing, so public health institutions have to combine efforts to fight this and to achieve the global goal of vaccination coverage up to 95%.

Reference: Arapovic et al. The 2019 measles epidemic in Bosnia and Herzegovina: What is wrong with the mandatory vaccination program? Bosn J Basic Med Sci. 2019 May 8. doi: 10.17305/bjbms.2019.4266. [Epub ahead of print]

 

Šta nije u redu sa programom vakcinacije?

Uvodnik Arapovića i suradnika obrađuje trenutnu epidemiju ospica (godina 2019.) u Bosni i Hercegovini. U nastavku donosimo komentar autora.

Ospice su zarazna bolest s visokim stupnjem prijenosa. Nakon rata u Bosni i Hercegovini (BiH) su se javile dvije velike epidemije ospica (1997-99 i 2014-15) s preko 10 000 prijavljenih slučajeva. U Federaciji Bosne i Hercegovine (F BiH), u prva četiri mjeseca 2019. godine prijavljeno je više od 700 slučajeva ospica, za razliku od samo 40 slučajeva prijavljenih u zadnje dvije godine (2017/18). Brojne studije su pokazale kako je cijepljenje daleko najbolja preventivna mjera, koja može dovesti i do nestanka ospica kao bolesti, ukoliko cjepni obuhvat dosegne 95%. Iako obvezni cjepni program u F BiH slijedi preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, trenutno smo suočeni s padom cijepnog obuhvata koji dovodi do epidemija ospica, ali i drugih bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Zadnjih nekoliko godina sva krivnja je uglavnom išla na teret anti–cjepnih pokreta, ali izgleda da oni nisu jedini koje treba kriviti.

U ovom radu nastojimo sagledati problem iz kuta medicine utemeljene na dokazima, s posebnim osvrtom na veliki broj slučajeva ospica prijavljenih u Kantonu Sarajevo (KS), gdje je dokumentirana visoka stopa prijenosa ove bolesti. U prva četiri mjeseca 2019. godine od 570 slučajeva osipca u KS, 527 (92.5%) bolesnika nije bilo cijepljeno, 14 (2.5%) ih je bilo djelimično cijepljeno, 3 (0.5%) potpuno cijepljeno, dok se u 26 (4.5%) bolesnika cjepni status nije mogao utvrditi. Od 96 (16.8%) hospitaliziranih slučajeva, 62 (64.6%) su bila djeca uzrasta do 6 godina, a zabilježen je i jedan smrtni ishod kod sedmomjesečnog dojenčeta.

Glavni problem za Institucije javnog zdravstva u F BiH je identificirati tko su glavni čimbenici u ovom problemu i gdje su mjesta na kojima lanac cjepnog programa puca. Ovdje nastojimo objasniti na kojim se mjestima pojavljuju mogući problemi. Provodi li se zakon? Postoji li manjak edukacije među zdravstvenim radnicima? Jesu li napori javnog zdravstva da naglasi važnost cijepljenja dovoljno koordinirani? Postoji li manjak osnovnog znanja o cijepljenju u općoj populaciji F BiH? Mogu li lažne informacije sa interneta i anti-cjepni pokret, koji jača na mlakim potezima vlasti, biti razlog za ovakve epidemije ospica u F BiH.

Očigledno je da se epidemije ospica javljaju gotovo svakih tri do pet godina kao posljedica nakupljanja broja necijepljenih u populaciji, prvenstveno male djece. Ovakve situacije imitiraju epidemije ospica koje su se u Europi događale u eri prije cijepljenja. Zbog svega navedenog bitno je razjasniti uloge i odgovornost svakog čimbenika u procesu cijepljenja kako bi spriječili slijedeću epidemiju ospica. Prema sadašnjim podatcima epidemija je počela i traje, a institucije javnog zdravstva moraju udružiti snage kako bi se cijepni obuhvat povećao na 95%.

Referenca: Arapovic et al. The 2019 measles epidemic in Bosnia and Herzegovina: What is wrong with the mandatory vaccination program? Bosn J Basic Med Sci. 2019 May 8. doi: 10.17305/bjbms.2019.4266. [Epub ahead of print]

Be the first to comment

Leave a Reply