Perfusion index is good alternative for the prediction of brachial plexus block success

Adıyaman Training and Research Hospital Team

A common anesthetic method for upper extremity surgeries is brachial plexus block. Assessing sensory and motor functions helps to establish whether a peripheral nerve block is successful. The Modified Bromage Scale and the Pin-Prick Test are commonly used for this evaluation, but they are subjective and dependent on the patient’s cooperation. On the other hand, an increase in the perfusion index (PI) values, which represents the ratio of the pulsatile blood flow measured by a specialized pulse oximeter to the non-pulsatile blood flow, can be used to evaluate the indirect success of peripheral nerve block administered without requiring patient involvement. This is achievable because the increase in PI value results from vasodilation and increased blood flow in the extremity where peripheral nerve block is administered.

Researchers from Adıyaman University and Adıyaman Training and Research Hospital assessed sensory and motor block after administering brachial plexus block at the infraclavicular region by the guidance of ultrasonography and nerve stimulator on 50 patients scheduled for upper extremity surgeries. PI values were recorded as soon as they became positive. The study showed that PI is a practical and objective parameter for the prediction of brachial plexus block success. Furthermore, it was determined that degrees of increase by 3.8 or higher for sensory block and 3.9 or higher for motor block could predict block success.

Üst ekstremite ameliyatları için yaygın bir anestezi yöntemi brakiyal pleksus bloğudur. Duyusal ve motor fonksiyonların değerlendirilmesi, periferik sinir bloğunun başarılı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Modifiye Bromage Skalası ve Pin-Prick Testi bu değerlendirme için yaygın olarak kullanılır, ancak bunlar özneldir ve hastanın işbirliğine bağlıdır. Öte yandan, özel bir nabız oksimetresi ile ölçülen pulsatil kan akışının pulsatil olmayan kan akışına oranını temsil eden perfüzyon indeksi (PI) değerlerindeki bir artış, periferik sinirin dolaylı başarısını değerlendirmek için kullanılabilir. hasta katılımı gerektirmeden uygulanan blok. Bu elde edilebilir çünkü PI değerindeki artış, periferik sinir bloğu uygulanan ekstremitede vazodilatasyon ve artan kan akımından kaynaklanmaktadır.

Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden araştırmacılar, üst ekstremite cerrahisi planlanan 50 hastaya ultrasonografi ve sinir stimülatörü rehberliğinde infraklaviküler bölgede brakiyal pleksus bloğu uygulandıktan sonra duyu ve motor bloğu değerlendirdi. PI değerleri pozitif hale gelir gelmez kaydedildi. Çalışma, PI’nin brakiyal pleksus blok başarısının öngörülmesi için pratik ve objektif bir parametre olduğunu göstermiştir. Ayrıca duyusal blok için 3,8 ve üzeri, motor blok için 3,9 ve üzeri artış derecelerinin blok başarısını öngörebileceği belirlendi.

 

Reference: Şeyhanlı İbrahim, Duran M, Yılmaz N, Nakır H, Doğukan M, Uludağ Öznur. Investigation of infraclavicular block success using the perfusion index: A randomized clinical trial. Bosn J of Basic Med Sci [Internet]. 2022Nov.1 [cited 2022Nov.10];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/8214

Editor: Merima Bukva, MPharm

Be the first to comment

Leave a Reply