Study from Ankara explains: Confirmed COVID-19 patients experience more organ failures

Baskent University Faculty of Medicine: ICU Team

Researchers from the Baskent University conducted a study to compare confirmed and probable COVID-19 cases admitted to the ICU. The goal was to examine the demographic and clinical features of COVID-19 patients, as well as complaints, comorbidities and mechanical ventilation requirements in addition to other parameters.

Manifestations of 128 critically ill patients, of whom 61 COVID-19 confirmed and 67 probable, were analyzed. Shortness of breath was the most prevalent symptom and high blood pressure was the most common comorbidity. Patients were divided based on the type of mechanical ventilation they received: low-flow oxygen, high-flow oxygen or invasive ventilation. Two complications that caught attention were kidney and lung injury.

Confirmed patients were breathing more rapidly and their levels of oxygen in the blood were lower than normal, in comparison to probable patients. Kidney and lung injury were more common in these patients than probable subjects, and hemoglobin, C-reactive protein, fibrinogen, and D-dimer values were higher.

In conclusion, the study found that critically ill confirmed COVID-19 patients experienced more organ failures, which primary refers to the lungs and kidneys, as well as a higher mortality. Furthermore, complications and mortality rate were greater among confirmed COVID-19 patients. What was interesting is that the mortality of confirmed cases was higher than the APACHE-II scoring system predicted. Excess amount of virus in blood of confirmed ICU patients may be linked to severity and adverse clinical outcomes, which might be utilized as a foundation for further research.

 

Başkent Üniversitesi‘nden araştırmacılar, yoğun bakım ünitesine kabul edilen kesin ve olası COVID-19 hastalarını karşılaştırmak için bir çalışma yaptı. Amaç, normalleşme süreci boyunca yoğun bakım ünitesine kabul edilen kesin ve olası COVID-19 hastalarının demografik ve klinik özelliklerinin yanı sıra diğer parametrelere ek olarak şikayetlerinin, ek hastalıklarının, mekanik ventilasyon gereksinimlerinin, komplikasyonlarının, klinik seyirlerinin ve sonuçlarının da incelenmesiydi.

61’i kesin ve 67’si olası olan 128 kritik hasta hastanın belirtileri analiz edildi. Nefes darlığı en sık görülen semptomdu ve yüksek tansiyon en sık eşlik eden hastalıktı. Hastaların aldıkları solunum destek çeşitleri: düşük akışlı oksijen, yüksek akışlı oksijen ve invaziv mekanik ventilasyondu. Hastaların 1/5’ine böbrek hasarı nedeni ile diyaliz uygulandı ve şokta olan hasta sayısı fazla idi.

Kesin COVID-19 hastaları, olası hastalara kıyasla daha hızlı nefes alıyordu ve kandaki oksijen seviyeleri normalden düşüktü. Bu hastalarda böbrek ve akciğer hasarı olası vakalara göre daha yaygındı ve hemoglobin, C-reaktif protein, fibrinojen ve D-dimer değerleri daha yüksekti.

Sonuç olarak, çalışmada, kritik hastalığı olan kesin COVID-19 hastalarında, akciğer ve böbrek hasarı başta olmak üzere organ yetmezliği daha fazlaydı. Ayrıca, kesin COVID-19 hastaları arasında komplikasyonlar ve ölüm oranı daha yüksekti. İlginç olan, kesin vakaların ölüm oranının, APACHE-II skorlama sisteminin öngördüğünden daha yüksek olmasıydı. Kesin COVID-19 yoğun bakım hastalarının kanındaki aşırı viral yükün miktarının kötü ve ciddi klinik sonuçlarla ilişkili olduğu gösteren daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

 

Reference: Yeşiler F İrem, Çapras M, Kandemir E, Şahintürk H, Gedik E, Zeyneloğlu P. Comparison of confirmed and probable COVID-19 patients in the intensive care unit during the normalization period. Bosn J of Basic Med Sci [Internet]. 2021Nov.22 [cited 2021Nov.26];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/6657

Editor: Merima Bukva

Be the first to comment

Leave a Reply