Researchers from the Timisoara University revealed new prognostic factors in colorectal carcinomas

University of Medicine and Pharmacy Timișoara

Although significant progresses have been made in the diagnosis and treatment of colorectal carcinoma, it remains a public health concern. There is an interest in evaluating tumor biomarkers such as tumor budding (TB) which occurs in a form of 1-4 clustered tumor cells and poorly differentiated clusters (PDCs) which are aggregates of at least five tumor cells lacking differentiation. Since these markers are accesible and easily assessed at the deepest level of tumor invasion, researchers from the Timișoara University of Medicine and Pharmacy evaluated their prognostic significance in colorectal carcinoma.

After categorizing 71 cases of colorectal carcinoma using grading systems based on the evaluation of TB and PCDs, researchers analyzed the relationship between these parameters and other prognostic factors for this illness. They came to the conclusion that tumor budding and poorly differentiated clusters provide a more consistent and accurate grading system compared to the traditional system, and that they could be used to predict the likelihood of colorectal carcinoma spreading throughout the body.

Because of the great variability in their evaluation and reporting, the introduction of TB and PCDs in the histopathological report of colorectal carcinoma has been postponed. Therefore, larger studies are needed in order to confirm their prognostic value in colorectal cancer patients.

Deși s-au înregistrat progrese semnificative în diagnosticul și tratamentul carcinomului colorectal, acesta rămâne o problemă de sănătate publică. Există un interes în evaluarea biomarkerilor tumorali, cum ar fi înmugurirea tumorii (TB) care reprezintă grupuri de 1-4 celule tumorale și clusterele slab diferențiate (PDCs) care reprezintă grupuri de cel puțin cinci celule tumorale lipsite de diferențiere. Întrucât acești markeri sunt accesibili și ușor de identificat la nivelul cel mai profund de invazie tumorală, cercetătorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara au evaluat semnificația lor prognostică în carcinomul colorectal.

După ce au clasificat 71 de cazuri de carcinoame colorectale folosind sisteme de gradare bazate pe evaluarea TB și PCDs, cercetătorii au analizat relația dintre acești parametri și alți factori de prognostic pentru această boală. Ei au ajuns la concluzia că înmugurirea tumorii și clusterele slab diferențiate oferă un sistem de gradare mai consistent și mai precis în comparație cu sistemul tradițional și că ar putea fi utilizate pentru a prezice probabilitatea de diseminare a carcinoamelor colorectale în tot corpul.

Din cauza variabilității mari în evaluarea și raportarea acestora, introducerea TB și PCDs în raportul histopatologic al carcinomului colorectal a fost amânată. Prin urmare, sunt necesare studii mai ample pentru a confirma valoarea lor prognostică la pacienții cu cancer colorectal.

 

Reference: Jurescu A, Dema A, Văduva A, Gheju A, Vița O, Barna R, Lăzureanu C, Cornianu M, Tăban S, Duță C, Pantea S. Poorly differentiated clusters and tumor budding are important prognostic factors in colorectal carcinomas . Bosn J of Basic Med Sci [Internet]. 2021Sep.3 [cited 2022Jan.23];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/6110.

Editor: Merima Bukva, MPharm

Be the first to comment

Leave a Reply