HDL-C predicts long-term mortality in COVID-19

Ömer Faruk Baycan, MD, Istanbul Medeniyet University

It is widely documented that lipoproteins are impacted in COVID-19 patients and are related to the disease severity and prognosis. Due to its pleiotropic effects, or effects other than primary ones, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C),  one of the lipoproteins, plays a crucial function in the immune system. The prognostic effect of HDL-C in COVID-19 has been investigated previously, but its long-term prognostic significance and populational differences have not yet been adequately investigated. Individual variations in COVID-19 long-term mortality may be influenced by differences in HDL-C levels and function.

Researchers from the Istanbul Medeniyet University performed a study on 101 hospitalized patients with COVID-19 pneumonia who had been diagnosed using PCR and CT testing. Each patient’s disease severity was assessed radiologically using the CT severity score and, depending on their mortality at the end of one-year follow-up, the patients were divided into two groups: survivors and non-survivors. Findings of the study revealed that HDL-C levels were lower in the non-survivor group than in the survivor group. Furthermore, after examining the long-term mortality predictors of COVID-19 pneumonia, HDL-C was found to be a predictor of one-year mortality among lipids.

This study shows that lipid levels decrease in patients with COVID-19 mortality, and among the lipoproteins known to have important roles in viral infections and the immune system, HDL-C predicts long-term mortality in COVID-19 with some limitations. During inflammation and serious diseases, the patients’ HDL-C levels may drop acutely, and lower levels of HDL-C in these circumstances are linked to worse clinical outcomes.

Lipoproteinlerin COVID-19 hastalarında etkilendiği ve hastalığın şiddeti ve prognozu ile ilişkili olduğu yaygın olarak ortaya konmuştur. Birincil etkileri dışındaki pleiotropik etkileri nedeniyle de, lipoproteinlerden biri olan yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C), bağışıklık sisteminde çok önemli bir işlev görür. HDL-C’nin COVID-19’daki prognostik etkisi daha önce araştırılmıştı, ancak uzun vadeli prognostik önemi ve popülasyon farklılıkları henüz yeterince araştırılmamıştı. COVID-19’un uzun vadeli mortalitesindeki bireysel farklılıklar, HDL-C seviyeleri ve işlevindeki farklılıklardan etkilenebilir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi‘nden araştırmacılar, PCR ve BT testleri ile tanı konmuş COVID-19 pnömonisi nedeniyle hastanede yatan 101 hasta üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Her hastanın hastalık şiddeti radyolojik olarak BT ciddiyet skoru ile değerlendirildi ve bir yıllık takip sonunda ölüm oranlarına göre hastalar hayatta kalanlar ve kalmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmanın bulguları, HDL-C düzeylerinin hayatta kalmayan grupta hayatta kalan gruba göre daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, COVID-19 pnömonisinin uzun vadeli mortalite ön gördürücülerini inceledikten sonra, diğer lipidler arasından HDL-C’nin bir yıllık mortalitenin bir prediktörü olduğu bulundu.

Bu çalışma, COVID-19 mortalitesi gelişmiş hastalarda lipid düzeylerinin düştüğünü ve viral enfeksiyonlarda ve bağışıklık sisteminde önemli rolleri olduğu bilinen lipoproteinler arasından HDL-C’nin bazı sınırlamalarla birlikte COVID-19’da uzun vadeli mortaliteyi öngördüğünü göstermektedir. Enflamasyon ve ciddi hastalıklar sırasında, hastaların HDL-C seviyeleri aniden düşebilir ve bu koşullarda düşük HDL-C seviyeleri daha kötü klinik sonuçlarla ilişkilidir.

 

Reference: Baycan Ömer F, Bölen F, Atalay B, Agirbasli M. Prognostic significance of HDL-C on long-term mortality in patients with COVID-19 pneumonia in the Turkish population: A potential mechanism for population differences. Bosn J of Basic Med Sci [Internet]. 2022Aug.22 [cited 2022Aug.27];. Available from: https://www.bjbms.org/ojs/index.php/bjbms/article/view/7545

Editor: Merima Bukva, MPharm

Be the first to comment

Leave a Reply