Migraine unlikely associated with UTS2 gene polymorphisms

Faculty of Medicine, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey
Faculty of Medicine, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey

Migraine is a complex neurological disorder characterized by severe recurrent headache, nausea, vomiting with the frequency and duration of symptoms shown to vary widely between affected persons. Moreover, many patients with migraine experience frequent and severe attacks that cause significant disability and impairment of normal daily functioning.

Migraine has genetic components, and it has been suggested that urotensin-II gene variants might contribute to its pathogenesis. Urotensin-II is a peptide and causes strong vasoconstriction in human arteries and veins. This study was designed to elucidate the possible association between urotensin-II (UTS2) gene polymorphisms (Thr21Met and Ser89Asn) and migraine.

In this case-control study, authors investigated genotype, allele, and haplotype frequencies for UTS2 gene variants in patients with migraine and healthy people. No associations were found between frequencies and migraine. Results from this study indicate that migraine has a complex genetic basis.

Turkish language summary

Migren, şiddetli tekrarlamalı baş ağrısı, kusma ve bulantı ile karakterize, semptomların sıklığı ve süresi etkilenen kişiler arasında çok değişkenlik gösteren kompleks bir nörolojik hastalıktır. Migrenli birçok hasta, normal günlük faaliyetlerin önemli ölçüde bozulmasına ve engellenmesine neden olan sık ve ciddi ataklara maruz kalırlar.

Migrenin genetik unsurları vardır ve ürotensin-II gen varyantlarının migren patogenezine katkıda bulunabileceği ileri sürülmüştür. Ürotensin-II, bir peptiddir ve insan arter ve venlerinde kuvvetli vazokonstriksiyon oluşturur. Bizim çalışmamız, ürotensin-II (UTS2) gen polimorfizmleri (Thr21Met ve Ser89Asn) ile migren arasında muhtemel ilişkiyi araştırmak için dizayn edildi.

Bu vaka-kontrol çalışmasında, migren hastalarında bu UTS2 gen varyantlarının genotip, allel ve haplotip frekanslarını araştırdık ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırdık. Fakat, bu frekanslarla migren arasında ilişki saptayamadık. Bizim çalışmamızın sonuçları migrenin kompleks bir genetik yapısı olduğunu göstermektedir.

Reference

Ozan B, Demiryürek S, Safdar M, Inanc Y, Demiryürek AT. Lack of association between urotensin-II (UTS2) gene polymorphisms (Thr21Met and Ser89Asn) and migraine. Bosn J Basic Med Sci. Vol 17, No 3 (2017) pages 268-273. doi: 10.17305/bjbms.2017.2138 [Epub ahead of print]

Be the first to comment

Leave a Reply